Resultaten voor strategische

strategische
Exportcontrole strategische goederen Rijksoverheid.nl.
Handboek strategische goederen en diensten. EU-lijst dual-use goederen. EU-lijst militaire goederen. Beleid controle strategische goederen en diensten. Controle productie en export chemische stoffen. Wetten, verdragen en internationale afspraken export strategische goederen. Rapportages dual-usegoederen en militaire goederen. Factsheets Exportcontrole strategische goederen.
seopageoptimizer.nl
Collegereeks Strategische Communicatie.
Je bent een betere strategische sparringpartner. Wat levert het op voor je organisatie? Je hebt meer inzichten en concrete handvatten om je rol in communicatie uit te oefenen. Hiermee wordt de organisatie professioneler en wendbaarder in de contacten en communicatie met interne en externe stakeholders.
keyboost.nl
Strategische Agenda Regio Foodvalley.
Strategische Agenda 2020-2025 pdf, 1.53 MB Samenvatting Strategische Agenda pdf, 865 KB Verdieping per thema pdf, 1.43 MB. Met Regio Foodvalley Connect nemen we u op de fiets mee door de regio en langs de thema's' van de Strategische Agenda.
keyboost.de
Strategische Agenda PO-Raad.
Tussen september 2021 en juni 2022 is er gewerkt aan een nieuwe Strategische Agenda voor de PO-Raad.Een agenda waarin we de lat hoog leggen, die bijdraagt aan onderwijs van hoog niveau, invulling geeft aan uitstekend werkgeverschap en de grote uitdagingen binnen onze sector te lijf gaat.
Strategische personeelsplanning.
Nieuwe inzichten en ontwikkelingen kunnen immers tot andere strategische keuzes leiden. Voorbeeld van strategische personeelsplanning. Een voorbeeld van strategische personeelsplanning uit de praktijk: bij een opdrachtgever van MF komen binnen een paar jaar veel sleutelposities vrij, omdat die vervuld worden door mensen die de AOW-leeftijd naderen.
Strategische toekomstvisie - Gemeente Stein.
De strategische toekomstvisie geeft richting aan onze koers als gemeente voor de komende jaren. Wij positioneren ons als een eigenzinnige woongemeente waar het mogelijk is dorps te wonen in een verstedelijkt gebied met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen en ruimte voor ondernemerschap en particulier initiatief.
Strategische Agenda - Deltares.
En het brengt ons naar nieuwe delen van de wereld waar we met onze unieke kennis een bijdrage kunnen en willen leveren aan duurzaam, veilig en gezond leven. Deze Strategische Agenda is ons antwoord op alle vragen die we hebben opgehaald uit gesprekken met onze partners: overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven.
Strategische samenwerking Multiraedt.
De voordelen van strategische samenwerking. Strategische allianties kunnen vaak op korte termijn en tegen veel lagere kosten vergelijkbare voordelen bieden als bij een fusie of overname, echter zonder de gebruikelijke problemen. Zij worden wel omschreven als kopen zonder te betalen.
Duidelijke haalbare strategische doelstellingen in 5 stappen!
Met Business Intelligence breng je lijn in de strategische initiatieven. In de praktijk zien we dat toepassing van Business Intelligence een belangrijke rol speelt bij het uitdragen van de visie en het strategisch beleid van een organisatie, het communiceren en koppelen van strategische doelen met meetwaarden, het budgetteringsproces en het in lijn brengen van strategische initiatieven.
Strategische personeelsplanning: lees alles over dit thema - Trends in HR.
Strategische personeelsplanning SPP is een belangrijk HR-thema en staat op de prioriteitenlijst van veel organisaties. Bij strategische personeelsplanning is het van belang om ervoor te zorgen dat in de toekomst de juiste mens op de juiste plek zit. Gerard Evers, expert op dit gebied, onderscheidt vier dimensies.
Strategische positionering - DNHS.
Focus: een positionering dicht bij de klant met maatwerk oplossingen. De strategie goeroe Michael Porter, de grondlegger van het denken over strategische positioneringen, is er heel helder over: elke organisatie moet een strategische positionering hebben, EN je kunt als organisatie ook maar een strategische positionering kiezen.

Contacteer ons